OBSŁUGA KLIENTA A  ´DOSWIADCZENIE OBSŁUGI 2022
Raport z badania przedsiębiorstw w Polsce


OBSŁUGA KLIENTA A DO´SWIADCZENIE OBSŁUGI

Raport z badania przedsiębiorstw w Polsce

W dzisiejszym ´swiecie klient jest ostatecznym recenzentem działa´n marki.
Jego do´swiadczenia są indywidualne, zróżnicowane, realne i pozostają poza dyskusją – firmy nie chcą ich podważa´c. Przedsiębiorstwa zdają sobie jednak sprawę, że wpływ na te
do´swiadczenia mają czynniki bezpo´srednie (związane z interakcją, w której klient uczestniczył) oraz po´srednie (czyli budowane poprzez otoczenie – to opinie innych, nawet mało znanych osób; to wizerunek, jaki na przestrzeni czasu marka ´swiadomie lub nie zbudowała w mediach; to wizerunek jej pracowników i partnerów). W związku z powyższym firmy starają się wychodzi´c klientom naprzeciw, mierzy´c i doskonali´c obsługę, by jej do´swiadczanie było jak najbardziej satysfakcjonujące

Przeprowadzone na przełomie 2021 i 2022 r. badanie stanowiło próbę uchwycenia tego zjawiska. Niniejszy raport miał na celu charakterystykę Customer Service & Experience w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Zapraszamy do lektury!

Badanie i raport p.t. „Obsługa klienta a do´swiadczenie obsługi” przygotowane zostały na zlecenie Avaya przez Fundację Customer Fixe.Pobierz bezpłatną kopię raportu

  • Przesyłając ten formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich informacji przez Avaya w wyżej wymienionym celu. Zapoznaj się z naszym O´swiadczeniem o ochronie prywatno´sci aby uzyska´c więcej informacji, lub zarządzaj preferencjami poczty e-mail w dowolnym momencie.